Agenda programa

Predavanja i radionice smo izdvojili kao posebnu ponudu na samom PetVet Expo, nakon brojnih i učestalih zahteva za ovim oblikom edukacije. To je odličan način da se širok krug bilo zaposlenih, budućih partnera ili krajnjih kupaca angažuju i dobiju informaciju koja će doprineti njihovom profesionalnom i ličnom razvoju. Naročito se pokazuje kao dobar izbor za kompanije u kojima je zbog dinamike posla teško organizovati celodnevne treninge.  Sadržaj predavanja je baziran na ličnom izboru tema samih kompanija koje uzmu kao cilj dodatne informacije a kao deo mozaika celokupnog PetVet Expa, a uključuje primere iz biznis prakse. Predavanja su interaktivna i podstičuća za učesnike, promovišu i razvijaju konstruktivan životni stil. Mogu biti organizovana dinamikom koja odgovara samim kompanijama, u toku radnog vremena sajma.

AVE&VETMEDIK DOO

11:00 - 13:00 Sala 1

AVE KOKTEL

13:00 - 14:00 Sala 1

SVEČANO OTVARANJE

14.00H-15.00 Sala 1

SMARTSY

15.00H-16.00 Sala 1

TR OSKAR

16.00H-17.00 Sala 1

Program uskoro

15:30 - 16:30 Sala 1

Program uskoro

Grooming seminar

Grooming seminar

Grooming seminar

09:00 - 16:00 Štark arena - Press sala

Gruming (Grooming) je u svetu opšteprihvaćena reč kada se misli na negu kućnih ljubimaca, i odgovorni vlasnici svoje ljubimce redovno vode u gruming salone na uređivanje. Ovo je relativno novo zanimanje u Srbiji, ali je vrlo brzo doživelo ekspanziju..

Purina

16:00 - 17:00 Štark arena - Press sala

Ulični psi

17:00 - 18:00 Štark arena - Press sala

Samsung

18:00 - 19:00 Štark arena - Press sala

SMARTSY

16.00H-17.00 Sala 1

Program uskoro

09:00 - 20:00 Sala 2

Program uskoro

Grooming seminar

Grooming seminar

Grooming seminar

09:30 - 15:00 Štark arena - Press sala

Gruming (Grooming) je u svetu opšteprihvaćena reč kada se misli na negu kućnih ljubimaca, i odgovorni vlasnici svoje ljubimce redovno vode u gruming salone na uređivanje. Ovo je relativno novo zanimanje u Srbiji, ali je vrlo brzo doživelo ekspanziju..